We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในงาน Thailand InsurTech Fair 2023

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดขอนแก่น

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาล และจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร”

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม CSR ปลูกต้นกล้าป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ หาดสำเสร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมจัดกิจกรรมออกบูธงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 23 (Money Expo 2023) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการประจำปี “THAIFA Convention 2023 : The Power of We”

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 จังหวัดชลบุรี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 (ครั้งที่ 5) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” จังหวัดศรีสะเกษ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับศาสนสถาน” จังหวัดลพบุรี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา

กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยจังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 23 (Money Expo 2023) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กองทุนประกันชีวิตเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกบรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายตัวแทนคุณภาพ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี THE POSTCARD OF INSPIRATION ส่งความห่วงใยไปกับ คปภ. ในโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2)”

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวประภาพร ลิขสิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA)

กองทุนประกันชีวิตบูรณาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคปภ.

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 (ครั้งที่ 4) ณ จังหวัดชุมพร

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยยางพารา” จังหวัดชุมพร

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม สคบ. พบผู้บริโภค ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม “คปภ. เพื่อชุมชน” ณ ศูนย์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ณ จังหวัดนครพนม

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กร และกิจกรรม Work Shop ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” จังหวัดอุทัยธานี

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีในการก่อตั้งกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน THAIFA