มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

แนะนำ กองทุนประกันชีวิต

เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ "เขาทราย แกแล็คซี่"

EP10 โชคดีที่มีพ่อ

EP9 #เช็กใช้ได้เงิน

EP8 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

EP7 ข้อดีของการแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ

ดูวิดีโอทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

30.09.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย OIC Be Smart First Jobber

อ่านรายละเอียด
28.09.65

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการชำระบัญชีให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต

อ่านรายละเอียด
21.09.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด
15.09.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียด
12.09.65

กองทุนประกันชีวิตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิตระยะ 5 ปี (2566-2570)

อ่านรายละเอียด
01.09.65

กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการจัดโครงการอบรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ การทำงานเป็นทีมและการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร

อ่านรายละเอียด
ดูข่าวทั้งหมด